ประเภทของกล้องจุลทรรศน์

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ

  ในปัจจุบันมีการแบ่งประเภทของกล้องจุลทรรศน์ออกเป็น 2 แบบ หลัก ๆ คือ 1. กล้องจุลทรรศน์แบบ ...

อ่านเพิ่มเติม..

ข้อแนะนำในการเลือกกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ

  ในการเลือกใช้กล้องจุลทรรศน์สิ่งแรกที่จะต้องพิจารณาคือ ตัวอย่างที่จะนำมาศึกษาและจุดประสงค ...

อ่านเพิ่มเติม..

การดูแลรักษาและข้อควรระวังในการใช้กล้องจุลทรรศน์

  • / เนื้อหาจาก : วิชาการ

  กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง ส่วนประกอบซับซ้อนและอาจเสียหายได้ง่ายโดยเฉพาะเลนส์ ...

อ่านเพิ่มเติม..