รูปภาพแบนเนอร์กล้องจุลทรรศน์
กล้องจุลทรรศน์

จัดจำหน่ายกล้องจุลทรรศน์และอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับงานด้านการศึกษา, ห้องปฏิบัติการและผู้สนใจทั่วไป มีความมหลากหลายทั้งรูปแบบ คุณภาพและยี่ห้อให้เลือกตามความเหมาะสม จัดจำหน่ายโดยบริษัทชั้นนำและได้รับมาตราฐานตามหลักสากล


รูปโลโก้vision
รูปโลโก้Digi
รูปโลโก้Optika
รูปโลโก้Iris
รูปโลโก้Motic